EMEK KİTABEVİhukuk Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mülga Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İsviçre Medeni Usul Kanunu ve Alman Medeni Usul Kanunu ile  Ali Cem Budak  Adalet Yayınevi - Ders Kitapları
EMEK KİTABEVİhukuk Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mülga Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İsviçre Medeni Usul Kanunu ve Alman Medeni Usul Kanunu ile  Ali Cem Budak  Adalet Yayınevi - Ders Kitapları

hukuk Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Mülga Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İsviçre Medeni Usul Kanunu ve Alman Medeni Usul Kanunu ile Ali Cem Budak Adalet Yayınevi - Ders Kitapları

İndirim Oranı : %21 İndirim
Fiyat : ₺68,00
İndirimli : ₺53,50

Mülga Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İsviçre Medeni Usul Kanunu ve Alman Medeni Usul Kanunu ile

Bu kitabın geçen yılın Eylül ayında yayımlanan onbirinci basısından beri Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda bir dizi kanun hükmünü etkileyen birkaç önemli değişiklik yapıldı. Bunlardan ilki 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan değişikliklerdir.1 7101 sayılı Kanun ile HMK m.274, m.410, m.416, m.418, m.439’da bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler basit yargılama usulünde bilirkişinin görev süresine, tahkim yargılamasında görevli mahkemeye ilişkin olup gerekçeleriyle birlikte ilgili maddelere işlenmiştir.

İkinci olarak 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun2 ile yapılan değişiklik ile “karar aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuru hakkında dostane çözüm ya da tek taraflı deklarasyon sonucunda düşme kararı verilmesi” HMK m.375/1(i)’ye yargılamanın iadesi sebebi olarak eklenmiştir.

Üçüncü olarak 700 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname3 ile HMK m.242/1’de değişiklik yapılmış; bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu üyeleri” ibaresi “üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

Son olarak 7078 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun4 ile daha önce 694 sayılı KHK ile HMK m.268’de yapılan değişiklik aynen kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.

:
Benzer Ürünler